FOTOGRAFIA ANALOGICA

cursos/experiencies

PRESA DE FOTOGRAFIES I REVELAT ANALÒGIC

Creaciò fotogràfica  una experiència artística única.


La fotografia analògica és una forma de fotografia reflexiva i pausada que ens evoca a la calma. Al ser un procés més lent i manual, ens obliga a reflexionar sobre cada fotografia que prenem i a ser més crítics amb la nostra obra. A més, el resultat final és una imatge amb una textura única i una aparença més autèntica que pot evocar sentiments de nostàlgia i bellesa intemporal.

La fotografia analògica també ens obliga a ser més conscients dels detalls, ja que no podem veure immediatament la imatge que hem pres com en la fotografia digital. Hem d'esperar a revelar el rodet i, així, obtenir una visió més reflexiva i crítica del que hem capturat. En definitiva, la fotografia analògica és una manera de connectar amb el moment present i capturar-lo d'una forma més intencional i conscient.

Cursos

AUTORETRAT
Nivell: Debutant Durada: 4h Participants: De 1 a 2 Preu: 80€
SENTIR + REVELAT
Nivell: Debutant Durada: 4h Participants: De 1 a 2 Preu: 95€
AUTORETRAT
Nivell: Debutant Durada: 4h Participants: De 1 a 2 Preu: 80€
SENTIR + REVELAT
Nivell: Debutant Durada: 4h Participants: De 1 a 2 Preu: 95€
AUTORETRAT
Nivell: Debutant Durada: 4h Participants: De 1 a 2 Preu: 80€
SENTIR + REVELAT
Nivell: Debutant Durada: 4h Participants: De 1 a 2 Preu: 95€

EXPERIENCIA ARTISTICA

Captura l'essència de la vida amb la fotografia analògica. Una experiència única que et convida a reflexionar i a apreciar cada moment. Descobreix la màgia de les imatges en pel·lícula, amb detalls i textures únics. Aprofundeix en la tècnica de la fotografia i descobreix la teva llibertat creativa. Aprèn a controlar la teva càmera i domina les tècniques fotogràfiques per poder ser més lliure a l'hora de realitzar les teves fotografies.

“CREATIVITY IS A WILD MIND AND A DISCIPLINED EYE.”

Jordi Rosado
Using Format